Veelgestelde vragen over Bike & Ride vindt u op de website cycloparking.brussels, beheerd door Cyclo.


Wat betekent Park & Ride (P+R)?

Een P+R is een parking die in de eerste plaats bestemd is voor automobilisten die hun auto aan de rand van de stad parkeren om vervolgens hun traject voort te zetten met het openbaar vervoer.

Brussel beschikt over zeven P+R-parkings. Het Gewest beheert momenteel actief twee Park & Ride-parkings: Coovi en Kraainem.


Hoe werkt een P+R?

In het Brussels Gewest is het systeem van toegangsbeheer gebaseerd op de herkenning van de nummerplaten van de voertuigen. De automaat bij de ingang van de parking levert geen ticket.  

De automobilist dient zijn verzoek tot inschrijving in op de website van de parking. Zodra de aanvraag is aanvaard, doet zijn nummerplaat dienst als gebruikersnaam.

De abonnee rijdt tot bij de ingang van de parking. De camera identificeert de nummerplaat en opent de slagboom. De automobilist parkeert zijn voertuig en maakt vervolgens gebruik van het openbaar vervoer om naar de plaats van zijn bestemming te gaan. Bij zijn terugkeer begeeft de gebruiker zich met het openbaar vervoer opnieuw naar de parking, waar hij zijn voertuig ophaalt. Hij gaat naar de uitgang waar de camera het voertuig opnieuw identificeert en de slagboom opent.

De parking is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.


Welk adres moet ik ingeven in mijn gps?

De adressenlijst van de P+R-parkings vindt u op de webpagina ‘De P+R-parkings’


Wie heeft toegang tot de P+R?

Een P+R is bedoeld om de stad te ontlasten. Het is dan ook duidelijk dat de Brusselse automobilisten en pendelaars uit de nabije rand het doelpubliek zijn. Zij kunnen tegen gunstige voorwaarden hun voertuig parkeren om hun traject dan voort te zetten met het openbaar vervoer.

Pendelaars. Vandaag is de parking dus bij voorrang toegankelijk voor pendelaars. Om recht te hebben op een abonnement moet men in de eerste plaats op een afstand van meer dan 2 kilometer en minder dan 40 kilometer van de parking wonen en moet de werkplek op meer dan 2 km van de parking liggen.

Buurtbewoners. Om aan de vraag van de bewoners en bezoekers tegemoet te komen, kunnen omwonenden wel een avond- of weekendabonnement kopen.  Ze moeten zich wel houden aan de tijdvakken die hun worden toegewezen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 18.00 tot 07.00 uur de volgende ochtend en tijdens het weekend vanaf 18.00 uur op vrijdag tot 07.00 uur op maandagmorgen.
De omwonenden moeten op maximaal 700 meter van de parking wonen.

Elke aanvraag wordt wel aandachtig onderzocht: zo kunt u een abonnement nemen als u geen andere oplossing heeft en de bezettingsgraad van de gevraagde parking dit mogelijk maakt.

Occasionele gebruikers. Bovendien zal de parking, zodra de regering een specifiek tariefbeleid voor de Park & Ride zal hebben vastgesteld, toegankelijk zijn voor occasionele gebruikers (bezoekers, toeristen) die hun wagen achterlaten in de P+R en tijdens hun verblijf in Brussel gebruikmaken van het openbaar vervoer.


Is de parking toegankelijk voor deelnemers aan een evenement in het stadscentrum?

Een P+R is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, ongeacht de reden van uw bezoek. Enkel de P+R Kraainem is voorlopig voorbehouden voor abonnees. Bepaalde partnerevenementen geven evenwel recht op een voorkeurstarief aan de voorwaarden die de organisator van het evenement meedeelt.


Welke voordelen geniet ik met mijn MoBIB-kaart?

MoBIB-klanten en -abonnees krijgen prioritair toegang tot de parking en genieten een voorkeurstarief, volgens de bijzondere voorwaarden van de tariefformules die vermeld worden op de website van de parking. Om een voorkeurstarief te genieten, moet de MoBIB-gebruiker onder meer het openbaar vervoer gebruiken nadat hij zijn voertuig heeft geparkeerd.


Hoeveel kost het parkeren?

Brussel beschikt over zeven P+R-parkings. Het Gewest beheert momenteel actief twee Park & Ride-parkings.

De parkings Coovi en Kraainem. In 2019 is de toegang tot de parking gratis voor P+R-abonnees en betalend voor eenmalige gebruikers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Vanaf 2020 worden voor alle gebruikerscategorieën de tariefformules van kracht die vermeld staan op de website van de parking.

De parking Lennik-Erasmus biedt ook 175 P+R-abonnementen aan, die worden beheerd door het privébedrijf Indigo. De inschrijvingsvoorwaarden zijn anders dan die van parking.brussels.

De overige Park & Ride-parkings zijn vrij toegankelijk en gratis.


Hoe wordt het parkeren gefactureerd en hoe vaak?

De abonnee zal op het einde van de maand automatisch de afrekening ontvangen in verband met het gebruik van de parking en hij zal worden verzocht zijn parkeerkosten te betalen. Eenmalige gebruikers moeten de parkeerkosten betalen aan de kassa van de parking, alvorens de parking te verlaten.


Krijg ik een abonnementskaart?

Neen, de toegang tot de parking is gedematerialiseerd. Het is de nummerplaat die bij de inschrijving is opgegeven, die geldt als toegangsbewijs tot de parking. Het is daarom belangrijk dat de nummerplaat proper en goed leesbaar is.


Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven gebeurt in twee stappen:

Stap 1: u moet een gebruikersaccount aanmaken en vervolgens een aanvraag van toegang tot de parking opsturen. Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount moet u de vereiste informatie verstrekken. U krijgt een e-mail die bevestigt dat uw registratie als gebruiker succesvol is. Bij een wijziging van uw persoonsgegevens moet u deze informatie bijwerken of onmiddellijk contact opnemen met de klantendienst van parking.brussels.

Stap 2: u moet uw aanvraag van toegang tot de P+R indienen door de vereiste bewijsstukken te bezorgen, al naargelang de gekozen tariefformule. U krijgt een e-mail die bevestigt dat uw voertuig succesvol geregistreerd is. 
Voor abonnementen voor omwonenden en de eenmalige formules hoeft u geen kopie van de MOBIB-kaart of het werkgeversattest voor te leggen, maar moet u de algemene en bijzondere voorwaarden van de gekozen formule aanvaarden.  
 


Ik ben niet de eigenaar van het voertuig. Kan ik mij toch abonneren?

Parking.brussels moet kunnen nagaan of het geregistreerde voertuig daadwerkelijk bestuurd wordt door de geregistreerde gebruiker. Daarom wordt er bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een P+R abonnement gevraagd een kopie van de verzekerings- en inschrijvingsbewijzen van het voertuig en een kopie van uw identiteitskaart voor te leggen. Als het voertuig niet op uw naam staat (bedrijfsvoertuig, leasing of andere), dan wordt u, afhankelijk van het concrete geval, gevraagd om de volgende bewijsstukken voor te leggen:

  • het voertuig is eigendom van een derde: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder van het voertuig bent;
  • het voertuig is een bedrijfswagen: een attest van het bedrijf waarin staat dat u de hoofdbestuurder bent;
  • het voertuig is een huur- of leasewagen: een kopie van het huur- of leasingcontract op uw naam;
  • u heeft een tijdelijke verblijfsvergunning: een kopie van het huurcontract of van het bewijs van de betaalde belasting op een tweede verblijf;
  • het voertuig is een vervangwagen of geleende wagen: aanvraag tot tijdelijke wijziging van de nummerplaat, met opgave van de nummerplaat van de vervangwagen. Neem contact op met de klantendienst via een e-mail naar parkandride@parking.brussels.

Hoe krijg ik als abonnee toegang tot de parking met een ander voertuig?

Zo u een tweede voertuig wenst te gebruiken, moet u dat voertuig registreren via uw gebruikersaccount. Als u een tijdelijk voertuig gebruikt (bv.: als uw wagen in panne staat of in herstelling is), neem dan contact op met de klantendienst van parking.brussels om een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke nummerplaatwijziging via een e-mail naar parkandride@parking.brussels.


Is de website beveiligd?

Ja, de website is beveiligd, het gaat immers om een ‘https’-verbinding. De gegevens die u bij uw inschrijving invoert om het abonnement aan te kopen, worden versleuteld en worden niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om uw aanvraag te verwerken.


Hoe kan ik mijn account wijzigen of schrappen?

Om uw account te wijzigen of te schrappen, volstaat het in te loggen op uw gebruikersaccount en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

Lukt het u niet om uw account te wijzigen of te schrappen, dan kunt u een e-mail sturen naar onze klantendienst: parkandride@parking.brussels. Het schrappen van uw account wordt dan zo snel mogelijk bevestigd.


Is de parking 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk?

Ja. De parking is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.


Is de parking beveiligd en op welke wijze gebeurt dat?

Ja, de parking is beveiligd. Hij is uitgerust met bewakingscamera’s die de klok rond verbonden zijn met een controlekamer, zodat de parkingbeheerder de passende interventiediensten kan inzetten wanneer er zich problemen voordoen.


Hoe geraak ik als voetganger de parking binnen in het weekend, ’s avonds en ’s nachts, wanneer de parking gesloten is?

U moet uw nummerplaat invoeren in de voetgangerszuil aan de toegangspoort van de parking. Bent u het nummer van uw nummerplaat vergeten, dan belt u onze hulpdienst op afstand via de intercom. Zij zullen de poort op afstand openen nadat zij u een reeks vragen hebben gesteld, om zeker te zijn van uw identiteit.


Hoe weet ik of de parking laadpalen heeft voor elektrische auto’s?

De website van de parking informeert u over de aanwezigheid van laadpalen via het pictogram van een auto met een stopcontact. Parking Coovi beschikt bijvoorbeeld over laadpalen voor 34 elektrische wagens. De elektrische auto betaalt voor het verbruik volgens de voorwaarden die op de laadpaal en/of aan het onthaal van de parking vermeld worden.


Hoe weet ik of de parking ook parkeerplaatsen heeft voor motos?

De website van de parking informeert u over de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor motorrijwielen via het pictogram met een motor. Parking Coovi beschikt bijvoorbeeld over 51 parkeerplaatsen voor motorrijwielen. Voor een motor betaalt u 50 % van het tarief voor een wagen.


Hoe weet ik of de parking ook parkeerplaatsen heeft voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)?

De website van de parking informeert u over de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor PBM via het pictogram met een persoon in een rolstoel. Parking Coovi beschikt bijvoorbeeld over 31 parkeerplaatsen voor PBM. De plaatsen zijn verdeeld over alle verdiepingen en zijn ingericht in de onmiddellijke nabijheid van de toegang voor voetgangers. Ze staan duidelijk aangeduid en zijn gemakkelijk herkenbaar. Alle parkingvoorzieningen zijn aangepast aan PBM-gebruikers. PBM-gebruikers betalen hetzelfde tarief als de overige gebruikers.


Hoe dien ik een klacht in?

Parking.brussels stelt alles in het werk om een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren. Storingen zijn evenwel nooit volledig uit te sluiten, en we vinden het dan ook erg belangrijk om onze klanten tevreden te houden.

Bij klachten neemt u het best contact op met de klantendienst van parking.brussels via een e-mail naar parkandride@parking.brussels.