Veelgestelde vragen over Bike & Ride vindt u op de website cycloparking.brussels, beheerd door Cyclo.


Wat betekent P+R?

Deze twee letters staan voor ‘Park And Ride’, wat zoveel betekent als een plaats waar men zijn privévoertuig kan parkeren om vervolgens het openbaar vervoer te nemen. Dit betekent ook dat de parking bij voorrang bedoeld is voor klanten die hun auto aan de stadsrand achterlaten om hun traject verder te zetten met het openbaar vervoer.

Hoe werkt een P+R?

Een P+R is een parking die bestemd is voor automobilisten die hun traject voortzetten met het openbaar vervoer. In het Brussels gewest is het systeem van toegangsbeheer gebaseerd op de herkenning van de nummerplaten van de voertuigen. De automaat bij de ingang van de parking levert geen ticket.

De automobilist dient zijn verzoek tot inschrijving online in op de website https://parkandride.brussels/ . Zodra de aanvraag is aanvaard, doet zijn nummerplaat dienst als gebruikersnaam. De abonnee rijdt tot bij de ingang van de parking. De camera identificeert de nummerplaat en opent de slagboom. De automobilist parkeert zijn voertuig en maakt vervolgens gebruik van het openbaar vervoer om naar de plaats van zijn bestemming te gaan. Bij zijn terugkeer begeeft de gebruiker zich met het openbaar vervoer opnieuw naar de parking waar hij zijn voertuig ophaalt. Hij gaat naar de uitgang waar de camera het voertuig opnieuw identificeert en de slagboom opent.

Welk adres moet ik ingeven in mijn GPS? 

De adressen en aanbevolen routes naar de verschillende parkings staan vermeld op hun respectieve websites.

Wie heeft toegang tot de P+R?

De P+R is bedoeld om de stad te ontlasten. Het is dan ook duidelijk dat de Brusselse automobilisten en pendelaars uit de nabije rand het doelpubliek zijn. Zij kunnen tegen gunstige voorwaarden hun voertuig parkeren om hun traject dan voort te zetten met het openbaar vervoer.

Vandaag is de parking dus bij voorrang toegankelijk voor pendelaars. Om recht te hebben op een abonnement moet men bij voorrang* op een afstand van meer dan 2 kilometer en minder dan 40 kilometer van de parking wonen en moet de werkplek op meer dan 2 km van de parking liggen.*Elke aanvraag wordt evenwel aandachtig onderzocht: u kunt bijvoorbeeld wel een abonnement nemen zo u geen andere oplossing heeft en de bezettingsgraad van de gevraagde parking dit toelaat.

Er bestaan ook andere tarieven voor eenmalige gebruikers en omwonenden, die gelden volgens de specifieke modaliteiten van de tariefformules die vermeld worden op de website.

Welke voordelen geniet ik met mijn MOBIB kaart?

MOBIB klanten en abonnees krijgen prioritair toegang tot de parking en genieten een voorkeurstarief, volgens de bijzondere voorwaarden van de tariefformules die vermeld worden op de website van de parking. Om een voorkeurstarief te genieten, moet de MOBIB gebruiker onder meer het openbaar vervoer gebruiken nadat hij zijn voertuig heeft geparkeerd en zijn ticket bij vertrek en terugkomst heeft gescand.

Hoeveel kost dat?

In 2019 is de toegang tot de parking gratis voor abonnees en betalend voor eenmalige gebruikers die geen gebruik maken van het openbaar vervoer.

Vanaf 2020 worden voor alle gebruikerscategorieën de tariefformules van kracht die vermeld staan op de website van de parking.

Krijg ik een abonnementskaart?

Neen, de toegang tot de parking is gedematerialiseerd. Het is de nummerplaat die bij de inschrijving is opgegeven, die geldt als toegangsbewijs tot de parking. Het is daarom belangrijk dat de nummerplaat proper en goed leesbaar is.

Ik wens toegang te krijgen tot de parking met een ander voertuig. Kan dat?

Zo u een tweede voertuig wenst te gebruiken, moet u dat voertuig registreren via uw gebruikersaccount. Als u een tijdelijk voertuig gebruikt (bijv.: als uw wagen in panne staat of in herstelling is), neem dan contact op met de Klantendienst van parking.brussels om een aanvraag in te dienen voor een tijdelijke nummerplaatwijziging.

Ik ben niet de eigenaar van het voertuig. Kan ik mij toch abonneren?

Parking.brussels moet kunnen nagaan of het geregistreerde voertuig daadwerkelijk bestuurd wordt door de geregistreerde gebruiker. Daarom wordt er bijvoorbeeld bij de aanvraag voor een P+R abonnement gevraagd een kopie van de verzekerings- en inschrijvingsbewijzen van het voertuig en een kopie van uw identiteitskaart voor te leggen. Als het voertuig niet op uw naam staat (bedrijfsvoertuig, leasing of andere), dan wordt u, afhankelijk van het concrete geval, gevraagd om de volgende bewijsstukken voor te leggen:

– Het voertuig is eigendom van een derde: een kopie van het verzekeringscontract waaruit blijkt dat u de hoofdbestuurder van het voertuig bent;
– Het voertuig is een bedrijfswagen: een attest van het autobedrijf waarin staat dat u de hoofdbestuurder bent;
– Het voertuig is een huur- of leasewagen: een kopie van het huur- of leasingcontract op uw naam;
– U hebt een tijdelijke verblijfsvergunning: een kopie van het huurcontract of van het bewijs van de betaalde belasting op een tweede verblijf;
– Het voertuig is een vervangwagen of geleende wagen: aanvraag tot tijdelijke wijziging van de nummerplaat, met opgave de nummerplaat van de vervangwagen. Neem hiervoor contact op met de klantendienst.

Hoe worden de kosten aangerekend en met welke regelmaat gebeurt dat?

De abonnee zal op het einde van de maand automatisch de afrekening ontvangen in verband met het gebruik van de parking en hij zal worden verzocht zijn parkeerkosten te betalen.

De “lokale” of “klassieke” abonnee moet zijn of haar abonnement betalen met een kredietkaart via het betaalplatform alvorens toegang te krijgen tot de parking.

Eenmalige gebruikers moeten de parkeerkosten betalen aan de kassa van de parking, alvorens de parking te verlaten.Is de parking 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk?

Ja, de parking is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk.

Is de parking beveiligd en op welke wijze gebeurt dat?

Ja, de parking is beveiligd. Hij is uitgerust met bewakingscamera’s die de klok rond verbonden zijn met een controlekamer waardoor de parkingbeheerder de passende interventiediensten kan inzetten wanneer er zich problemen voordoen.

De exploitant verklaart zich echter niet aansprakelijk voor diefstal en schade.

Welk type voertuigen kan er op de parkeerplaats worden geparkeerd?

De toegang tot de parking is strikt voorbehouden voor voertuigen met een wettelijke kentekenplaat en wettelijk verzekerd. De ingang van de parkeergarage is alleen toegankelijk voor personenwagens. Aanhangwagens, caravans en campers zijn niet toegestaan. Voor de P+R CERIA mag de totale hoogte niet meer dan 2,10 m bedragen en is de toegang tot LPG-voertuigen verboden.

Hoe geraak ik als voetganger de parking binnen in het weekend, ’s avonds en ’s nachts, wanneer de parking gesloten is?

U moet uw nummerplaat invoeren in de voetgangerszuil aan de toegangspoort van de parking. Bent u het nummer van uw nummerplaat vergeten, dan belt u onze hulpdienst op afstand via de intercom. Zij zullen de poort op afstand openen nadat zij u een reeks vragen hebben gesteld, om zeker te zijn van uw identiteit.

Hoe weet ik of de parking laadpalen heeft voor elektrische 

De website van de parking informeert u over de aanwezigheid van laadpalen via het pictogram van de auto met het stopcontact. Parking COOVI beschikt bijvoorbeeld over laadpalen voor 34 elektrische wagens. De elektrische auto betaalt voor het verbruik volgens de voorwaarden die op de laadpaal en/of aan het onthaal van de parking vermeld worden.

Hoe weet ik of de parking ook parkeerplaatsen heeft voor motorrijwielen?

De website van de parking informeert u over de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor motorrijwielen via het pictogram met de motor. Parking COOVI beschikt bijvoorbeeld over 51 parkeerplaatsen voor motorrijwielen. Voor een motor betaalt u 50% van het tarief voor een wagen.

Hoe weet ik of de parking ook parkeerplaatsen heeft voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)?

De website van de parking informeert u over de aanwezigheid van parkeerplaatsen voor PBM via het pictogram met een persoon in een rolstoel. Parking COOVI beschikt bijvoorbeeld over 31 parkeerplaatsen voor PBM. De plaatsen zijn verdeeld over alle verdiepingen en zijn ingericht in de onmiddellijke nabijheid van de toegang voor voetgangers. Ze staan duidelijk aangeduid en zijn gemakkelijk herkenbaar. Alle parkingvoorzieningen zijn aangepast aan PBM-gebruikers. PBM-gebruikers betalen hetzelfde tarief als de overige gebruikers.

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven gebeurt in twee stappen:

Stap 1: u moet een gebruikersaccount aanmaken en vervolgens een aanvraag van toegang tot de P+R opsturen. Bij het aanmaken van uw gebruikersaccount moet u de vereiste informatie verstrekken. U krijgt een e-mail die bevestigt dat uw registratie als gebruiker succesvol is. Bij een wijziging van uw persoonsgegevens moet u deze informatie bijwerken of onmiddellijk contact opnemen met de Klantendienst van parking.brussels.

Stap 2: u moet uw aanvraag van toegang tot de P+R indienen door de vereiste bewijsstukken te bezorgen, al naargelang de gekozen tariefformule. U krijgt een e-mail die bevestigt dat uw voertuig succesvol geregistreerd is. N.B.: voor abonnementen voor omwonenden en eenmalige formules hoeft u geen kopie van de MOBIB-kaart of het werkgeversattest voorleggen, maar aanvaardt u de algemene en bijzondere voorwaarden van de gekozen formule.

Is de parking toegankelijk voor deelnemers aan een evenement in het stadscentrum?

Een P+R is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, ongeacht de reden van uw bezoek. Enkel de P+R Kraainem is voorlopig voorbehouden voor abonnees. Bepaalde partnerevenementen geven evenwel recht op een voorkeurstarief aan de voorwaarden die de organisator van het evenement meedeelt.

Is de website beveiligd?

Ja, de website is beveiligd, het gaat immers om een “https”-verbinding. De gegevens die u bij uw inschrijving invoert om het abonnement aan te kopen, worden versleuteld en worden niet langer bewaard dan de tijd die nodig is om uw aanvraag te verwerken.

Hoe kan ik mijn account wijzigen of schrappen?

Om uw account te wijzigen of te schrappen, stuurt u een e-mail naar onze klantendienst (parkandride@parking.brussels). Het schrappen van uw account wordt dan zo snel mogelijk bevestigd. U kunt uw account ook wijzigen of schrappen via uw gebruikersaccount.

In welk geval kan ik mijn abonnement terugkrijgen?

Algemene regels :

 • Alle jaarabonnementen komen in aanmerking voor terugbetaling.
 • Terugbetalingen worden gedaan op een pro rata basis voor de resterende abonnementsperiode. Een begonnen maand wordt als gebruikt beschouwd.
 • Restitutie vindt uitsluitend plaats door middel van een bankoverschrijving.
 • Terugbetalingen moeten worden gedaan aan de kaart waarmee het abonnement is gekocht.
 • Een verzoek om terugbetaling, ingediend na de geldigheidsdatum van het betreffende abonnement, geeft geen aanleiding tot terugbetaling.

Voorwaarden voor terugbetaling:

 • De terugbetaling van een parkeerabonnement is mogelijk in geval van:
 • Verandering van werkplekadres: geef een werkgeverscertificaat af met vermelding van de nieuwe werkplek.
 • Adreswijziging: bewijs dat een adreswijziging is aangegeven bij de administratie van de nieuwe gemeente van verblijf (model 2).
 • Vertrek naar het buitenland: zorg voor een arbeidsovereenkomst (of wijziging) of een huurovereenkomst in het buitenland.
 • Niet-aanvaarding van een tariefverhoging: een brief sturen
 • Overmacht (sluiting van de parkeerplaats na 4 weken): stuur een brief.

Procedure en termijn voor terugbetaling:

per e-mail: parkandride@parking.brussels  

per post naar het volgende adres:

Brussels Gewestelijk Parkeeragentschap Brussel

Centraal hoofdkantoor

Rue de l’Hôpital, 31

B-1000 Brussel

of via ons loket tijdens de volgende openingstijden: van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 13u00.

 • De terugbetalingstermijnen zijn maximaal 6 weken.

Hoe dien ik een klacht in?

Parking.brussels stelt alles in het werk om een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren. Storingen zijn evenwel nooit volledig uit te sluiten, en we vinden het dan ook erg belangrijk om onze klanten tevreden te houden.

Bij klachten neemt u best contact op met de klantendienst van parking.brussels via e-mail (parkandride@parking.brussels ).